22:11:2553 ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกลำน้ำแม่จริมเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลหมอเมือง ,หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลหนองแดง(808)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบายน้ำรูปตัวยูแบบเปิดจากบล๊อคห้วยเตี๋ย บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน(768)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นดอยห้วยเป้า บ้านนาเจริญ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน(764)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนเดิมซอย 1 ไปลำน้ำว้า บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 4 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน(770)
 6:7:2554 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรห้วยสวนเมี่ยง บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (794)
 23:6:2554 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง(971)

ปฏิทินกิจกรรมพิเศษ
July 2014
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
ภาพกิจกรรม
โครงการบัณฑิตน้อย

โครงการบัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2552

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแดง มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปฐมวัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553

 
 
เข้าดู(6478)


ภาพกิจกรรมมาใหม่ล่าสุด
A00032 29:10:2555 -  พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ๒๕๕๕ (1240)
A00031 17:4:2555 -  โครงการบัณฑิตน้อยและโครงการศูนย์เด็กปริทรรศน์ (1312)
A00030 2:1:2555 -  โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2555 (1552)
A00026 5:11:2554 -  วันเทศบาล ประจำปี 2554 (1802)
A00025 5:11:2554 -  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (1426)
A00023 22:2:2554 -  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (2236)
A00022 27:11:2553 -  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 (1859)
A00021 14:10:2553 -  ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแดงครั้งแรก (1469)
A00019 17:8:2553 -  วันแม่แห่งชาติ (991)
A00016 17:8:2553 -  โครงการสร้างสรรค์วันปิดภาคเรียน (1382)
ดูทั้งหมด>>